top of page

Prawo jazdy na samochód
- kategoria B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);

  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)

  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
     

Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
 

Kurs obejmuje 30 godz. teorii oraz 30 godz. praktyki.


Wykłady odbywają się w dniach i godzinach ustalanych przez grupę na pierwszych zajęciach organizacyjnych – można dopasować do własnych możliwości czasowych. Badania lekarskie przeprowadza nasz lekarz podczas wykładów. Materiały szkoleniowe: książka i aplikacja z bazą pytań wydawane są na pierwszym spotkaniu. Po zakończonym szkoleniu teoretycznym odbywają się jazdy. Pracujemy od 8 do 20. Szkolimy również w soboty. Można wybrać miejsce rozpoczynania jazd.

Jeździmy po trasach egzaminacyjnych w towarzystwie doświadczonych instruktorów.

Miejsce rozpoczęcia jazd na ul. Oleskiej daje możliwość doskonałego poznania „strefy egzaminacyjnej”. Plac manewrowy znajduje się w miejscu rozpoczynania jazd na ul. Oleskiej. Pojazdy szkoleniowe Renault Clio 5 identyczne jak w WORD Opole.
Po zakończeniu szkolenia praktycznego przeprowadzamy egzamin wewnętrzny żeby kursant sprawdził czy samodzielnie poradzi sobie w ruchu drogowym i czy jest przygotowany do egzaminu państwowego.

Wynik pozytywny egzaminu wewnętrznego potwierdza wiedzę i umiejętności kursanta niezbędne do zdania egzaminu w WORD.


Zapraszamy osoby, które nie zdały egzaminu na skuteczne jazdy doszkalające.

Doświadczona kadra oraz wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dają gwarancję solidnego przygotowania do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym.

bottom of page