Prawo jazdy na samochód
– kategoria B

Uprawnienia Kategorii B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu).
  • Pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z lekką przyczepą (do 750 kg).
  • Pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony z przyczepą inną niż lekka, pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.
  • Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Uwaga: Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony lub autobus nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Mistrz - Szkoła Nauki Jazdy w Opolu

Kurs na Prawo Jazdy Kategorii B

Program Kursu

  • Teoria: 30 godzin wykładów.
  • Praktyka: 30 godzin jazd.

Wykłady odbywają się w dniach i godzinach ustalanych przez grupę na pierwszych zajęciach organizacyjnych, co umożliwia dopasowanie do indywidualnych możliwości czasowych. Badania lekarskie przeprowadza nasz lekarz podczas wykładów. Na pierwszym spotkaniu kursanci otrzymują materiały szkoleniowe: książkę i aplikację z bazą pytań.

Praktyka Jazdy

Po zakończeniu części teoretycznej odbywają się jazdy praktyczne. Szkolenia prowadzimy od 8:00 do 20:00, również w soboty. Miejsce rozpoczęcia jazd można wybrać według własnych preferencji.

Jazdy odbywają się po trasach egzaminacyjnych w towarzystwie doświadczonych instruktorów. Miejsce rozpoczęcia jazd na ul. Oleskiej pozwala na doskonałe poznanie „strefy egzaminacyjnej”. Plac manewrowy znajduje się przy ul. Oleskiej. Pojazdy szkoleniowe to Renault Clio 5, identyczne jak w WORD Opole.

Egzamin Wewnętrzny

Po zakończeniu szkolenia praktycznego przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, który pozwala kursantowi sprawdzić, czy jest gotowy do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym oraz do egzaminu państwowego.

Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego potwierdza wiedzę i umiejętności kursanta niezbędne do zdania egzaminu w WORD.

Jazdy Doszkalające

Zapraszamy osoby, które nie zdały egzaminu, na skuteczne jazdy doszkalające. Nasza doświadczona kadra oraz wieloletnie doświadczenie w szkoleniu gwarantują solidne przygotowanie do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym.

Skontaktuj się z nami i rozpocznij swoją drogę do uzyskania prawa jazdy kategorii B!

Scroll to Top